Szkolenie pilotów dronów dla kategorii „otwartej”

UWAGA !!!

Od 1 stycznia 2021 weszły nowe przepisy które zobowiązują nas pilotów rc do odbycia szkolenia i egzaminu który to odbywa się ON LINE.
Takie szkolenie i egzamin można odbyć na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Szanowni miłośnicy latania BSP (bezzałogowe statki powietrzne).
wyciąg z artykułu ULC
„…..5.    Czy rejestracja obejmie również osoby wykonujące loty modelami samolotów?
Nowe Rozporządzenie Bazowe (NBR) w definicji zawartej w art. 3 pkt 30 zrównuje wielowiernikowce oraz modele i określa je jako bezzałogowe statki powietrzne, czyli wszystkie statki powietrzne wykonujące operację lub przeznaczone do wykonywania operacji samodzielnie lub będąc być pilotowanymi zdalnie bez pilota na pokładzie. To oznacza, że nie będzie osobnych przepisów dla modelarzy. Obowiązek rejestracji dotyczyć będzie operatorów bezzałogowych statków powietrznych o masie powyżej 250 g. Operator otrzyma JEDEN numer rejestracyjny, którym będzie znakował swoje urządzenie…….”
Tak więc BSP to nie tylko tzw. drony, to wszystkie modele latające czyli szybowce, elektro szybowce, samoloty, helikoptery
Najpierw rejestrujesz się i otrzymujesz potwierdzenie rejestracji, następnie przechodzisz dalej i odbywasz szkolenie i po szkoleniu egzamin który składa się z 40 pytań, czas na odpowiedź na 1 pytanie 90 sekund
Rejestracja Pilotów Dronów
Piloci dronów w kategorii „otwartej” rejestrują się:
• w przypadku, gdy masa ich drona wynosi 250g lub więcej lub w przypadku drona który podczas uderzenia może przekazać człowiekowi energię kinetyczną o wartości powyżej 80 dżuli;
• w przypadku, gdy ich dron wyposażony jest w czujnik zdolny do zbierania danych osobowych (np. kamerka), nie dotyczy to BSP, które zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE są zabawkami.
Po dokonaniu rejestracji należy umieścić swój numer rejestracyjny na każdym dronie do którego wymagana jest rejestracja.
1. Jeżeli posiadasz drona BSP (bezzałogowe statki powietrzne) o masie do 250 g, NIE MUSISZ ROBIĆ TEGO SZKOLENIA.Wystarczy, że przeczytasz instrukcję obsługi i zachowasz zdrowy rozsądek. Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi (z zachowaniem szczególnej ostrożności) ale nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób.

2. jeżeli masz drona BSP (bezzałogowe statki powietrzne) o masie do 500 g, musisz PRZEJŚĆ I ZALICZYĆ NINIEJSZY KURS,

3. jeżeli masz drona BSP (bezzałogowe statki powietrzne) o masie do 2 kg, MUSISZ PRZEJŚĆ, ZALICZYĆ KURS ORAZ ZDAĆ EGZAMIN

4.jeżeli masz drona BSP (bezzałogowe statki powietrzne) o masie do 25 kg, MUSISZ PRZEJŚĆ, ZALICZYĆ KURS ORAZ ZDAĆ EGZAMIN.

Dodaj komentarz