składki członkowskie na rok 2020

Uchwała

Zarządu Aeroklubu Nowy Targ

Zgodnie z uchwałą z 2018 rok składki modelarskie pozostają bez zmian i  2020 roku wynoszą

  1. Roczna składka członkowska dla sekcji modelarskiej wynosi 300 zł (o ile nie należą do innej sekcji specjalnościowej), dla pozostałych sekcji specjalnościowych wynosi 720zł.
  2. Składka opłacana jest jednorazowo, w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia każdego roku.
  3. Członkom ANT, wpłacającym kolejną składkę członkowską w terminie określonym w ust. 2 przysługuje zniżka w wysokości 90 zł dla sekcji modelarskiej lub 300zł dla pozostałych sekcji.
  4. Dla członków sekcji modelarskiej w wieku do 16 lat składka członkowska wynosi 10zł/rok, o ile nie należą do innej sekcji specjalnościowej. Przepisu z ust. 2 nie stosuje się.
  5. Składka o której mowa w ust.1 zawiera składkę odprowadzaną na rzecz Aeroklubu Polskiego z tytułu członkostwa Aeroklubu Nowy Targ w Polskim Związku Sportowym.
  6. Dla nowo przyjmowanych członków ustala się graniczny termin płatności na dzień złożenia deklaracji.
  7. Członkowie bez uregulowanej składki nie będą dopuszczani do jakichkolwiek czynności lotniczych oraz nie będą mogli korzystać z infrastruktury lotniska.
  8. Pozostałe kwestie regulują odpowiednie zapisy statutu Aeroklubu Nowy Targ.
  9. Osoby opłacające składki on line proszeni są o odbiór w porcie aeroklubu naklejek aktualizujących identyfikatory.

SEKCJA MODELARSKA DO 30 STYCZNIA 2020 WPŁACA 210 ZŁ

 

 

Dodaj komentarz