Roczna składka członkowska dla sekcji modelarskiej

Uchwała

Zarządu Aeroklubu Nowy Targ

Zgodnie z uchwałą z 2018 rok składki modelarskie pozostają bez zmian i wynoszą

 

  1. Roczna składka członkowska dla sekcji modelarskiej wynosi 300 zł (o ile nie należą do innej sekcji specjalnościowej), dla pozostałych sekcji specjalnościowych wynosi 720zł.
  2. Składka opłacana jest jednorazowo, w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia każdego roku.
  3. Członkom ANT, wpłacającym kolejną składkę członkowską w terminie określonym w ust. 2 przysługuje zniżka w wysokości 90 zł dla sekcji modelarskiej lub 300zł dla pozostałych sekcji.
  4. Dla członków sekcji modelarskiej w wieku do 16 lat składka członkowska wynosi 10zł/rok, o ile nie należą do innej sekcji specjalnościowej. Przepisu z ust. 2 nie stosuje się.
  5. Składka o której mowa w ust.1 zawiera składkę odprowadzaną na rzecz Aeroklubu Polskiego z tytułu członkostwa Aeroklubu Nowy Targ w Polskim Związku Sportowym.
  6. Dla nowo przyjmowanych członków ustala się graniczny termin płatności na dzień złożenia deklaracji.
  7. Członkowie bez uregulowanej składki nie będą dopuszczani do jakichkolwiek czynności lotniczych oraz nie będą mogli korzystać z infrastruktury lotniska.
  8. Pozostałe kwestie regulują odpowiednie zapisy statutu Aeroklubu Nowy Targ.

 

Dodaj komentarz