Modelarskie ubezpieczenie OC na 2021 r. już dostępne

Jest już dostępne modelarskie ubezpieczenie modelarskie w PSP paralotnie na 2021 r.

Każdy certyfikat obowiązuje od dnia przystąpienia tj. najwcześniej od 01-03-2021 do końca okresu ubezpieczenia polisy głównej, czyli do dnia 28-02-2022.

Aby wykupić w PSP ubezpieczenie, należy zarejestrować się w systemie ZEFIR.

http://psp.org.pl/ubezpieczenia/

Po zalogowaniu się do systemu ZEFIR, należy zadeklarować opłatę składki członkowskiej do PSP (40 zł/rok) oraz wybrać rodzaje interesujących ubezpieczeń.

Po prawidłowo wybranej składce i polisie zostaniecie Państwo przekierowani do systemu płatności online. Po prawidłowym opłaceniu można pobrać certyfikat.

W ofercie są też ubezpieczenia dla operatorów dronów

Opcja II: zakres rozszerzony (o dodatkowe sporty)

Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki podczas uprawiania sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, skoki spadochronowe, snowboard, nurkowanie, narciarstwo, windsurfing, kitesurfing, jazda na rowerze, modelarstwoz wyłączeniem DRONÓW (modele do 25 kg MTOM – zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 26.03.2013).

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje osób eksploatujących motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego (Zał. nr 7 – Rozp. Min. Transportu z dnia 16 stycznia 2013 r).

Suma gwarancyjna- warianty

Suma ubezpieczenia Składka
350.000 PLN 80 PLN
1.200.000 PLN 125 PLN
2.000.000 PLN 190 PLN
3.000.000 PLN 235 PLN

Dodaj komentarz